ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

ดาวโหลด คู่มือการลงทะเบียน     ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือขอรถโรงเรียน

วันจัดกิจกรรม จำนวนสำรองที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เต็ม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เต็ม

ตารางกิจกรรม

“เปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ KVIS Open House 2019”
ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง


  • 08.30 น. – 09.30 น.

    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน
    ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  • 09.30 น. – 16.00 น.

    กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0 3301 3615
โทรสาร : 0 3301 3889
อีเมล : openhouse@kvis.ac.th